< Tilbage til nyhedsoversigt

I nye etageejendomme og erhvervs- eller institutionsbygninger med over to etager, skal der være en elevator, så adgangsforholdene er i orden for dem, der ikke kan gå op ad mange trapper. Og i bygninger med elevator skal mindst en af elevatorerne have en vis størrelse og bæreevne. Det er bygherrens ansvar, at alle de gældende regler i bygningsreglementet bliver fulgt. Du må dog gerne bygge til i højden på dit familiehus, uden at du skal leve op til kravene om elevator.

Hvad er BR15, og hvornår trådte det i kraft?

BR15 står for Bygningsreglementet 2015, og første udgave af BR15 kom i januar 2016. Tidligere fulgte man BR10. Bygningsreglementet dækker over en samling af de regler, der er gældende, når man bygger nye huse eller tilbygninger, ombygninger og udskiftninger på bygninger. I BR15 kan du blandt andet læse om krav til varmeisolering og adgangsforhold, samt det at bygningen skal være sikker, hvis der opstår brand eller ulykker.

Reglerne specificerer, hvordan byggeriet skal udføres, så det overholder de gældende krav til sikkerhed, sundhed og energimæssige forhold. BR15 gælder for alle nye byggerier samt for tilbygninger, ombygninger og nedrivninger. Reglerne gør sig således også gældende for både lejligheder, virksomheder, institutioner, villaer, rækkehuse, sommerhuse samt for dit kolonihavehus og din garage eller husbåd.

I sommeren 2017 blev der godkendt nye ændringer i bygningsreglementet. De ændringer betyder blandt andet, at nye byggerier skal leve op til nogle skrappere energikrav. Samtidig bliver reglerne generelt mere fleksible. Eksempelvis bliver det lettere for den enkelte bygningsejer at få opført carporte og etablere boliger på ejendommens ubrugte tørreloft, ligesom det bliver frit for bygherren, om wc’et i nybyggede parcelhuse skal være i stueetagen eller på førstesalen.

BR15 står for Bygningsreglementet 2015, og første udgave af BR15 kom i januar 2016. Tidligere fulgte man BR10. Bygningsreglementet dækker over en samling af de regler, der er gældende, når man bygger nye huse eller tilbygninger, ombygninger og udskiftninger på bygninger. I BR15 kan du blandt andet læse om krav til varmeisolering og adgangsforhold, samt det at bygningen skal være sikker, hvis der opstår brand eller ulykker.

Reglerne specificerer, hvordan byggeriet skal udføres, så det overholder de gældende krav til sikkerhed, sundhed og energimæssige forhold. BR15 gælder for alle nye byggerier samt for tilbygninger, ombygninger og nedrivninger. Reglerne gør sig således også gældende for både lejligheder, virksomheder, institutioner, villaer, rækkehuse, sommerhuse samt for dit kolonihavehus og din garage eller husbåd.

I sommeren 2017 blev der godkendt nye ændringer i bygningsreglementet. De ændringer betyder blandt andet, at nye byggerier skal leve op til nogle skrappere energikrav. Samtidig bliver reglerne generelt mere fleksible. Eksempelvis bliver det lettere for den enkelte bygningsejer at få opført carporte og etablere boliger på ejendommens ubrugte tørreloft, ligesom det bliver frit for bygherren, om wc’et i nybyggede parcelhuse skal være i stueetagen eller på førstesalen.

Hvad siger BR15 om elevatorer?

Ifølge BR15 skal elevatoranlæg udføres, så de er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Elevatorens maskinrum skal have ventilation, og elevatoren skal leve op til gældende krav om energiforbrug.

Nye bygninger, der har tre etager eller mere, skal have mindst én elevator installeret. Og mindst én elevator i den høje bygning skal leve op til bestemte krav til størrelse og bæreevne. Der skal være niveaufri adgang til elevatoren i stueetagen og god plads foran elevatoren, så man kan komme til.

Ved opførelse af offentlige bygninger, hvor der ikke er WC i stueetagen, skal der desuden være adgang til toiletfaciliteterne via elevator, så gangbesværede kan få adgang.

De opdaterede og mere fleksible regler i BR15 betyder, at der ikke længere er krav om etablering af elevator i forbindelse med ombygning af boligbebyggelser. Bygherren kan vælge at opsætte en elevator, hvis beboerne ønsker det, og at det findes hensigtsmæssigt. Men ændringen i reglementet gør, at elevatoren ikke længere er et lovkrav.

Vil du vide mere om BR15 og gældende regler for elevatorer?

Er du i tvivl om reglerne for elevator i din byggesag? Du kan tage udgangspunkt i, at alt nyt etagebyggeri med tre etager eller mere skal have elevator, mens valget er mere fleksibelt, hvis du står over for en tilbygning.

Hos Alevator.dk kender vi BR15-reglerne til ned til mindste detalje. Og vi hjælper gerne med at opklare, hvilke krav der er til etablering af elevator i forbindelse med dit byggeri. Når du får monteret elevator med hjælp fra Alevator.dk er alle kravene til adgangsforhold, sikkerhed og elevatorens størrelse naturligvis overholdt. Kontakt os gerne her for rådgivning om elevatorer.

BR15 udløber den 30. juni 2018, hvorefter der vil være en overgangsperiode mellem BR15 og det nye BR18. Læs mere om br18 og elevatorer.

< Tilbage til nyhedsoversigt