< Tilbage til nyhedsoversigt

Mange beboere i etageejendomme foretrækker at få elevator i opgangen. Det gør bare livet lettere, hvis man skal op med tunge indkøbsvarer, hvis man er børnefamilie, eller hvis man oplever problemer med knæ eller hofter. De første tanker, der kommer sammen med drømmen om en elevator, handler hurtigt om, hvorvidt det giver mening at bygge en elevator i netop den opgang, man bor i.

Sådan skaber vi plads til at bygge elevator

Hos Alevator er de ansatte dygtige til at vurdere, hvor det giver mening at bygge elevator. De fleste steder kan det faktisk godt lade sig gøre. I nogle etageejendomme kan man bygge elevator i den gamle køkkentrappe. Andre mondæne bygninger har så stor en trappeopgang, at det er muligt at bygge elevator i midten af trapperummet. En tredje løsning er at montere elevatoren i et tilbygget tårn uden på bygningen.

At bygge elevator på hovedtrappen kræver en rumbredde over 290 centimeter. Nogle trapper vil være for smalle til, at det er aktuelt at opsætte en elevator direkte ved hovedtrappen. I de gamle bygninger med køkkentrapper er det ofte lettere at finde plads til at bygge elevator. Sådan en løsning kan give adgang for beboerne enten direkte fra elevatoren og ind til boligen eller ved at beholde en del af trappereposen, hvorfra man kan komme til lejligheden.

Det er som nævnt også muligt at bygge elevator direkte uden på ejendommen. Denne løsning er oplagt i bygninger med gennemsnitlige beskedne trappeopgange, og som er bygget efter at køkkentrappen var moderne. Ved hjælp fra en arkitekt er det muligt at bygge elevatorer, der passer flot til huset uden at skæmme facaden.

Fordele ved at bygge elevator

Hvis der bor børnefamilier eller ældre i bygningen, så giver det ekstra meget mening at bygge elevator, da beboerne hver eneste dag vil have glæde af investeringen. De ældre kan blive længere tid i egen bolig, og de har lettere ved at komme ud. Og det er attraktivt for børnefamilier at flytte til. Desuden kan resten af opgangens beboere glæde sig over, at det bliver let for forældrene at tage barnevogne og klapvogne med op i lejligheden. Dermed står de ikke og fylder nede i indgangen i stueplan.

Det giver desuden meget mening at bygge elevator, når man gerne vil leve op til de fremtidige lejlighedsstandarder. Mange boligkøbere har det som krav, at deres nye lejlighed har elevator. Så det er både en hjælp for de nuværende beboere, men samtidig også en fordel for videresalg af lejlighederne, hvis man vælger at bygge elevator i opgangen.

< Tilbage til nyhedsoversigt