< Tilbage til nyhedsoversigt

Nogle bygninger har en brandtrappe, som sjældent bliver anvendt, men blot er opsat i tilfælde af behov for en ekstra flugtvej. Samtidig går mange beboere i etageejendomme og ville have større glæde af en elevator, der hvor brandtrappen er i dag.

I ejendomme med både en hovedtrappe og en brandtrappe er det i de fleste tilfælde muligt at etablere en elevator, der hvor brandtrappen – eller køkkentrappen er i dag. Mange etageejendomme fungerer fint og trygt med blot en enkelt trappe i opgangen. Dermed kan man altså sagtens erstatte brandtrappen med en elevator, uden at det er til fare for sikkerheden for beboerne i opgangen.

Få eksperthjælp til at gennemse byggereglerne

I nogle ejendomme er der opført en brandtrappe for at opfylde bestemmelser, der ikke længere er gældende. I andre ejendomme vil beboerne dog opleve, at deres brandtrappe stadig skal være etableret for at opfylde byggereglerne for flugtveje.

Alevator.dk har stor erfaring med at erstatte brandtrapper med elevator. Markedet for elevatorer er i en rivende udvikling og efterspørgslen er stor.

– Vi hjælper mange boligforeninger, hvor der er ønske om at erstatte brandtrappen med en moderne elevator. Det er til stor glæde for opgangens beboere. Vi går ikke på kompromis med sikkerheden, og vi har styr på reglerne for flugtveje i ejendommen, inden vi starter arbejdet med at opføre elevatoren”, udtaler Bo Herløv, direktør for Alevator.dk.

En elevator frem for brandtrappe giver boligen værdi

Komfort med altaner, store køkkener og adgang til elevator er noget, danskerne sætter mere og mere pris på, når de vælger bolig. Nye etageboliger bliver i dag opført med elevator, og også i gammelt byggeri er elevatoren blevet en gavnlig investering.

Når beboerne erstatter brandtrappen med elevator, så giver det ikke bare kvalitet nu og her. De ældre beboere kan blive boende i længere tid, og en analyse viser, at lejligheder med elevator gennemsnitligt stiger med over 2.600 kroner/kvadratmeter.

Dermed kan det hurtigt blive en rigtig god investering at undersøge de gamle byggeregler for, om det er muligt at skifte brandtrappen ud med en elevator. Det letter hverdagen, hvor indkøbsposerne skal bæres op og forbedrer ejendommens værdi, når beboerne engang skal flytte fra stedet. Samtidig bliver ejendommen moderniseret og virker attraktiv for en langt større køberskare – igen til gavn for de nuværende beboere, der får lettere ved at sælge, når de skal videre til nye omgivelser. Mange efterlønnere og pensionister er eksempelvis interesseret i at flytte i lejlighed, hvor pladsen passer til behovet, og der ikke er en stor have, der skal passes. Der kan en ny elevator, hvor den gamle brandtrappe var, være med til at tiltrække nye købere til boligforeningen.

< Tilbage til nyhedsoversigt