< Tilbage til nyhedsoversigt

En elevator i opgangen er en fælles beslutning. Men hvordan skal beslutningen vedtages? Hvor mange skal stemme for? Og hvad med økonomien? Få her overblikket over hvordan I kommer fra trappe til elevator i jeres ejerforening.

Montering af en elevator bliver betragtet som udvendig vedligeholdelse, og det er derfor foreningens ansvar – og dermed er det også en fælles beslutning.

Hvis alle i ejendommen skal have elevator, skal projektet vedtages på en generalforsamling, og det fremgår af jeres vedtægter, hvordan afstemningen skal foregå. Medlemmerne skal sige ja til at afgive for eksempel køkkentrappen eller facaden, til at gøre plads til en elevator. Samtidig skal generalforsamlingen godkende projektet og finansieringen. Det er en god ide at give bestyrelsen bemyndigelse til at underskrive kontrakter med rådgivere og entreprenører.

Da der er tale om en nyanskaffelse af væsentlig karakter, kræver godkendelse af projektet kvalificeret flertal i standardvedtægterne fra ministeriet.. I skal dog være opmærksomme på, at jeres vedtægter sagtens kan afvige fra disse. Kvalificeret flertal betyder oftest, at to ud tre af stemmeberettige skal stemme for. Vægtningen af stemmer er i de fleste foreninger afhængigt af forholdstallet.

Hvis ikke alle får adgang til den nye elevator
Hvis det kun er enkelte opgange i foreningen, der skal have elevator, eller hvis den ikke skal stoppe på alle etager, er reglerne lidt anderledes, da det ikke er alle i foreningen, der får glæde af den nye elevator.

Generalforsamlingen skal acceptere at afgive en del af ejendommen, så de enkelte medlemmer opnår brugsret til de fællesarealer, hvor elevatoren skal installeres. Selvom der er tale om, at kun enkelte medlemmer bliver begunstiget, kan det vedtages ved kvalificeret flertal, da der, som før, er tale om et rimeligt formål.

Samtidig skal generalforsamlingen godkende, at der skal opføres elevatorer i en del af
ejendommen. Da der er tale om ændring af ejendommen, vil det kræve kvalificeret flertal i de fleste vedtægter. De beboere, der får gavn af elevatoren, skal dog som minimum stemme for.

Betale sammen eller hver for sig?
I kan gennem ejerforeningen optage et fælleslån. Et fælleslån giver jer en både økonomisk attraktiv og fleksibel låneløsning. På den måde har den enkelte ejer mulighed for selv at bestemme, om de ønsker at deltage i fælleslånet, eller om de ønsker at indfri deres andel.

Rent teknisk er det foreningen, der optager fælleslånet, hvorefter ejerne betaler afdrag og renter af den del af lånet, der svarer til den enkelte lejligheds fordelingstal. Lånet kan typisk tilbydes med en løbetid på 20 år. Fælleslånet skal vedtages på en generalforsamling.

Drift og vedligeholdelse
Hvis alle får elevator bliver driften og vedligeholdelsen af elevator og skakt betalt via fællesomkostningerne i foreningen.

Hvis det ikke er hele ejendommen, der har adgang til elevatoren, er det naturligvis de beboere, der har glæde af den, som betaler for driften. Praktisk gøres dette nemmest ved at oprette en elevatorforening. Brugerne af elevatoren betaler til elevatorforeningen, der så dækker udgifterne. Ejerforeningen kan sagtens stå for opkrævninger og betalinger, men der skal udarbejdes et særskilt regnskab for elevatorforeningen, som kan være en note til foreningens regnskab – på samme måde, som med en antenneforening.

< Tilbage til nyhedsoversigt