< Tilbage til nyhedsoversigt

Som med alle andre investeringer i ejendommen, er det en beslutning I træffer i fællesskab, om der skal installeres elevator i opgangen. Beslutningsprocessen er dog langt enklere, end man måske skulle tro.

Hvis alle i ejendommen skal have elevator, skal projektet vedtages på en generalforsamling, og det fremgår af jeres vedtægter, hvordan afstemningen skal foregå. Medlemmerne skal sige ja til at afgive for eksempel køkkentrappen eller facaden, til at gøre plads til en elevator. Samtidig skal generalforsamlingen godkende projektet og finansieringen. Det er en god ide at give bestyrelsen bemyndigelse til at underskrive kontrakter med rådgivere og entreprenører.

Når der er tale om ændring af ejendommens bestanddele eller hvis boligafgiften forhøjes med mere end 25 %, kræver de fleste vedtægter kvalificeret flertal. Kvalificeret flertal betyder oftest, at to ud tre medlemmer skal være til stede, og to ud af tre af de tilstedeværende skal stemme for. Det samme gælder for afgivelsen af for eksempel køkkentrappen, det det anses som rimeligt formål og i alles interesse.

Investeringen vil blive tillagt andelskronen.

Hvis ikke alle får adgang til den nye elevator
Hvis det kun er enkelte opgange i foreningen, der skal have elevator, eller hvis den ikke skal stoppe på alle etager, er reglerne lidt anderledes, da det ikke er alle i foreningen, der får glæde af den nye elevator.

Generalforsamlingen skal acceptere at afgive en del af ejendommen, så de enkelte medlemmer opnår brugsret til de fællesarealer, hvor elevatoren skal installeres. Selvom der er tale om, at kun enkelte medlemmer bliver begunstiget, kan det vedtages ved kvalificeret flertal, da der, som før, er tale om et rimeligt formål.

Samtidig skal generalforsamlingen godkende, at der skal opføres elevatorer i en del af ejendommen. Da der er tale om ændring af ejendommen, vil det kræve kvalificeret flertal i de fleste vedtægter. De beboere, der får gavn af elevatoren, skal som minimum stemme for, da de får en ekstraudgift på huslejen.

Det er en god ide at udarbejde en kontrakt mellem foreningen og de andelshavere, der skal have en elevator, så der fremover er fuld klarhed over, hvad der er aftalt. De andelsboliger, der har adgang til elevatoren vil få værdien lagt til boligværdien som individuel forbedring.

Når elevatoren skal vedligeholdes
Hvis alle får elevator bliver driften og vedligeholdelsen af elevator og skakt betalt via fællesomkostningerne i andelsboligforeningen.

Hvis det ikke er hele ejendommen, der har adgang til elevatoren, er det naturligvis de beboere, der har glæde af den, som betaler for driften. Praktisk gøres dette nemmest ved at oprette en elevatorforening. Brugerne af elevatoren betaler til elevatorforeningen, der så dækker udgifterne. Andelsboligforeningen kan sagtens stå for opkrævninger og betalinger, men der skal udarbejdes et særskilt regnskab for elevatorforeningen, som kan være en note til andelsboligforeningens regnskab – på samme måde, som med en antenneforening.

< Tilbage til nyhedsoversigt