< Tilbage til nyhedsoversigt

Når en boligforening ønsker at få opsat en elevator, er der en række elevator lovkrav, der skal være opfyldt. Elevator lovgivning sikrer blandt andet, at elevatoren er sikker og forsvarlig at bruge.

Eksempelvis skal en elevator være stor nok til, at en person i kørestol nemt kan komme ind og ud, ligesom panelet, hvor du vælger etage, skal sidde, så alle kan nå det. Hastighedsbegrænsninger er en del af elevator lovgivningen, og det samme er sikring mod brandfare i bygningen. Desuden er der naturligvis en række elevator lovkrav, som sikrer, at elevatoren er opsat korrekt og bliver tjekket og vedligeholdt.

Elevator lovgivning giver en sikker elevatortur

Elevator lovgivning er vigtigt og med til at forebygge ulykker. Måske har du hørt om episoder tilbage i tiden, hvor der har været risiko for, at elevatoren ikke stoppede, hvis noget var ved at komme i klemme.

I dag er sikkerheden og elevator lovgivningen blevet skærpet, så der ikke kan opstå fare ved at benytte elevatoren i storcenteret, i din opgang eller på din arbejdsplads. Elevatoren må altså kun monteres og blive taget i brug, når der ikke er nogen risiko for sikkerhed eller sundhed ved at bruge elevatoren.

Elevator lovgivning hvis elevatoren går i stå

Det er et elevator lovkrav, at elevatoren er udstyret således, at folk kan hjælpes ud, hvis elevatoren skulle gå i stå. Elevator lovgivningen lægger desuden vægt på, at elevatoren har et system, hvor personen i elevatoren altid kan komme i dialog med en alarmcentral, hvis der opstår risici. Hvis elevatoren går i stå, sikrer elevator lovgivningen desuden, at der er god udluftning. Hvis strømmen går i hele området har elevatoren ligeledes en nødbelysning, så man ikke pludselig er lukket inde uden lys.

Det vil nok aldrig være den mest behagelige oplevelse, hvis elevatoren går i stå. Men elevator lovgivningen sikrer altså, at det ikke bliver farligt. Der vil være adgang til lys og luft, og der vil være mulighed for at komme i dialog med en alarmcentral og blive hjulpet ud inden for kort tid, hvis elevatoren ikke kan bringes i gang igen.

Elevator – lovgivning omkring at betjene elevatoren

Når du træder ind i en elevator, vil du se et panel, hvor du angiver, hvilken etage du skal til. Her sidder også en alarmknap og måske en knap, så du kan forhindre dørene i at lukke, hvis flere skal med op eller ned. Elevator lovgivningen har blandt andet bestemmelser for, at dette panel skal være nemt at forstå. Samtidig skal det være placeret sådan, at personer med et handicap kan nå det og nemt kan trykke på knapperne, uden at det eksempelvis kræver gode kræfter i fingrene.

Hør mere om den gældende elevator lovgivning

Vil du vide mere om elevator lovgivning eller specifikke elevator lovkrav? Så kan du altid henvende dig til os. Du kan også overlade alt det med elevator lovgivning til os og vide, at vi naturligvis lever op til alle elevator lovkrav, så jeres elevator altid fungerer optimalt og sikkert.

< Tilbage til nyhedsoversigt