< Tilbage til nyhedsoversigt

Manglen på elevatorer i etageejendommene i de større danske byer gør det umuligt for landets ældre at blive boende. Men det kan der sagtens laves om på, mener Peter Knudsen fra Alevator.dk. Alle boliger bør og kan være beboelsesvenlige for ældre.

Antallet af ældre i det danske samfund vokser år for år, og det kræver boliger, der er egnet til de, som er gangbesværet eller på anden vis er begrænset fysisk. Men de ældre behøver ikke at flytte i såkaldte ældreboliger, væk fra deres oprindelige hjem – de behøver ikke engang at begrænse sig til stuelejligheder i byerne. Det mener Peter Knudsen, direktør. i Alevator.dk, der er en del af Altan.dk.

Problemet kan løses ved, at ejendommene får installeret en elevator, der gør det nemt at komme op og ned. En investering som måske slet ikke er så tosset igen. Ifølge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter koster det nemlig ca. 1.5 million kroner at etablere en ældrebolig – men det koster det samme at etablere en elevator i en ejendom, som dermed gøres beboelig for mange ældre.

Flere ældre, flere boliger

Alevator.dk, der er specialister i at installere elevatorer i etageejendomme, mener, at det er vigtigt at kigge på mulighederne for de mange ældre, der ofte bliver nødt til at flytte fra deres hjem for at kunne klare hverdagens gøremål. Peter Knudsen udtaler:

”Hvorfor skal ældre stuves sammen i ældreboliger i stueplan, når 9 ud af 10 gerne bare vil bo der, hvor de altid har boet? Alle boliger bør være egnet for ældre, både for den enkelte men også for samfundets skyld. En god start er at installere elevatorer i etageejendomme i byerne dér, hvor det er muligt – og det er det de fleste steder. På denne måde gør vi boligerne beboelsesvenlige for den store ældre del af befolkningen, som ellers er nødsaget til at flytte fra deres hjem.”

Peter Knudsen - Direktør

Peter Knudsen
Direktør i Altan.dk og Alevator.dk

En undersøgelse foretaget af Alevator.dk viser, at det ikke kun er de ældre beboere i etagebyggerier, der vil få glæde af en elevator i ejendomme. 30 % af de adspurgte, der bor i en ejendom uden elevator, har nemlig oplevet ikke at kunne få besøg af familie og venner med gangbesvær. Derudover havde 21 % af beboerne haft skader, som havde gjort dem ude af stand til at benytte trapperne.

De fleste bygninger kan elevator-godkendes

Mange er ikke klar over, at det er muligt at få installeret en elevator i netop deres ejendom. ”Det kan lynhurtigt undersøges, om det er muligt at installere en elevator i bygningen, hvilket det er i langt de fleste etageejendomme – også i mange af de meget gamle bygninger,” fortæller Peter Knudsen.

En elevator kan indbygges enten i Køkkentrappen, i hovedtrappen eller udvendigt på bygningen.

Læs også: Lise Cruckow fra Ringsted: Den nye elevator betyder alt

Samtidig kan lejligheder blive langt mere værd, hvis opgangen får elevator. Nye tal fra HOME’s prisindeks viser, at byens boligejere kan få prisen for elevatoren igen flere gange, når lejligheden skal sælges. Der er altså også en gevinst at hente for de yngre beboere, der er fit for fight og ikke har noget problem med at tage trappen.

< Tilbage til nyhedsoversigt