Spørgsmål og Svar

Her har vi svaret på alle de mest stillede spørgsmål om elevatorer og et elevatorprojekt.
For uddybning eller besvarelse af andre spørgsmål ring til os på 70 70 20 18
Kan man få tilskud til en elevator?
Et spørgsmål som vi ofte møder; Kan man få tilskud til en elevator i en ejendom? Svaret er at som udgangspunkt kan man ikke få tilskud til en elevator men læs mere her om reglerne om tilskud og finansiering af en elevator.
Hvordan får man plads til en elevator?
Det er altid en indledende overvejelse om der er plads til en elevator i en ejendom. Specielt spørges vi tit ind til placeringen når der er tale om gammelt byggeri. Vi arbejder især med tre mulige placeringer; erstatning af køkkentrappen, ved hovedtrappen eller som en udvendig elevator. Læs mere om mulighederne her
Er en elevator dyr i drift?
Nej – ikke i forhold til den værdiforøgelse af lejligheden, glæde og lettelse i hverdagen en elevator repræsenterer. Der er en række driftsomkostninger i form af energiforbrug og det lovpligtige eftersyn af elevatorer. Omkostningerne varierer efter hvilken type elevator der vælges. Vi giver altid et individuelt bud på omkostningerne så der ikke opstår overraskelser. Læs her mere om driftsomkostninger og elevatorer.
Hvad er en type 2 elevator?
Ifølge direktivet for elevatorer kan elevatorer opdeles i flere forskellige typer og der er krav til hvilken type elevator der skal etableres i specielle situationer. En meget brugt elevator er den såkaldte type 2 elevator. Læs her om type 2 elevatorer  
Hvem er Alevator?
Folkene bag Danmarks førende altanfirma, Altan.dk som årligt monterer over 3.00 altaner har skabt Alevator.dk. Vi vil være danmarks bedste elevatorfirma.
Hvad koster en elevator?
Alle bygninger er forskellige og det samme er beboernes krav til elevatorens størrelse, hastighed og udseende. Som udgangspunkt skal man regne med en pris, inkl. moms, på mellem 1,5 og 1.9 mio. for en elevator fra terræn til 5.sal. Men læs mere om priser på elevatorer  og husk det er gratis at få os ud på besigtigelse og give et tilbud.
Hvordan skal vi finansiere en elevator?
For boligforeninger kan elevatoren finansieres gennem almindelige kreditforeningslån optaget i ejendommen. Vi hjælper gerne med information og priseksempler, men jeres ejendomsadministrator kan også være behjælpelig med at indhente tilbud og vælge den rigtige finansieringsmodel for jer. Læs meget mere i vores brochure Elevator i vores ejendom –  Hvad koster det?” Private udlejere kan ofte låne til fordelagtige vilkår hos Grundejernes Investeringsfond.
Jeg bor i stuen. Skal jeg være med til at betale for en elevator?
Det kommer an på, hvad I beslutter i jeres opgang. Nogle foreninger bliver enige om, at alle skal betale det samme, nogle beslutter at fordele betalingen via den ”finske model”, hvor man betaler mere, jo højere oppe, man bor i bygningen, men langt de fleste vælger at bruge fordelingstallet i ejendommen. En stuelejlighed vil naturligt have et mindre behov for elevator, men legepladsen i gården og vaskeriet i kælderen bliver også betalt i fællesskab, selvom det ikke er alle, der bruger det lige meget .
Hvordan får vi en byggetilladelse til en elevator?
Det behøver I slet ikke bekymre jer om. Når kontrakten er underskrevet, begynder vores arkitekter og ingeniører at tegne og tilpasse projektet, så vi er sikre på at finde den optimale elevatorløsning til netop jeres bygning. Vi sørger samtidig for alt det praktiske med at skaffe de nødvendige tilladelser fra kommune, brandmyndigheder etc. Læs mere her om tilladelse til elevatorer.
Hvor meget larmer elevatoren?
Vi har fået udført en professionel lydmåling på en af vores køkkentrappeelevatorer. Resultatet var, at elevatoren larmer mindre end almindelig gang på trappen. Vores elevatorer er indbygget i en lyddæmpende skakt, og ved lydmålingen blev støjen målt til 33 dB. Almindelig baggrundsstøj er typisk på omkring 30 dB. Læs mere om målingen
Hvad gør vi med service, når elevatoren kører?
Vi tilbyder en løbende serviceaftale, der dækker alle faste udgifter foruden strømforbruget. På den måde skal I hverken bekymre jer om serviceeftersyn, alarmsystem eller uforudsete regninger. Læs mere om vores serviceaftale for elevatorer
Hvad skal vi bruge som flugtvej, hvis I erstatter køkkentrappen med en elevator?
Der er masser af ejendomme i dag, der kun har én trappe. Det kræver bare en ordentlig brandsikring, og det er naturligvis en del af tilbuddet, at vi sørger for at jeres ejendom lever op til brandmyndighedernes krav, som i øvrigt kan variere fra kommune til kommune. Hvor det er nødvendigt opgraderer vi dørene til BD30 branddøre. Derudover installerer vi et automatisk sprinklingsanlæg på hovedtrappen. Når sprinklingsanlægget aktiveres, bliver brandvæsnet automatisk alarmeret.
Jeg er frisk og klarer nemt trappen. Hvad skal jeg bruge en elevator til?
Hvis du brækker benet, når du køber nye møbler, hvis du en dag får børn, når du får besøg af gangbesværede gæster eller hvis du skal i kælderen eller på loftet. Derudover er det også en investering, der tjener sig selv hjem, når du en dag skal sælge lejligheden. Vil du i stedet blive boende for altid, er elevatoren din sikkerhed for, at det kan lade sig gøre – også hvis benene en dag ikke længere klarer trappen så nemt.
Hvor lang tid tager et elevatorprojekt?
Fra vi har modtaget kontrakten i underskrevet stand, går der typisk mellem 6-10 måneder før I kan begynde at bruge elevatoren. Det meste af tiden går med projektering af sagen og med at indhente byggetilladelse fra kommunen. Samtidig skal der bestilles materialer og etableres byggeplads. Selve montagen tager oftest et par måneder, alt efter hvor omfattende bygningsarbejder, der skal laves på ejendommen. Læs her om et elevatorprojekt
Kan man benytte elevatoren, hvis man bruger rollator eller kørestol?
Vi indbygger altid en så stor elevator som overhovedet muligt. Bortset fra helt specielle tilfælde, vil elevatoren være klassificeret til at kunne rumme rollatorer. Kørestole varierer meget i størrelse, og selvom de fleste elevatorer, vi bygger, desværre ikke kan laves store nok til at leve op til kravene for handicaptilgængelighed, kan mange kørestole godt passes ind i de fleste elevatorkabiner.
Hvad sker der, hvis elevatoren sidder fast?
Vi installerer altid en nødtelefon både på trappe-repos og i elevatorstolen med direkte forbindelse til døgnbemandet alarmcentral. Nødtelefonen virker også, selvom strømmen er gået. Hvis elevatoren sidder fast, kan en servicetekniker nemt nødsænke den manuelt til nærmeste stop. De fleste driftsstop kan klares over telefonen, så man ikke skal vente på, at en tekniker når frem.
Hvilke regler gælder for elevatorer i Danmark?
Er du nysgerrig på hvilke regler der gælder for elevatorer i Danmark er et godt sted at starte at læse vores artikel om elevator bekendtgørelsen. Der er forskellig regler om blandt andet adgangsveje til elevatoren og drift.