< Tilbage til nyhedsoversigt

At installere elevator i jeres opgang kan virke uoverskueligt, men vi samlet seks enkle trin til at gennemføre et elevatorprojekt i jeres ejendom.

1. Undersøg om der er opbakning til projektet
Undersøg om der er stemning for en elevator i jeres boligforening. Typisk er der delte meninger om, hvorvidt elevatoren er en god ide, og vi stiller gerne materialer til rådighed for jer, så I lettere kan forklare fordelene ved en elevator – både for livet og økonomien i ejendommen.

Vær opmærksom på, at etablering af elevatorer med fordel kan ske i sammenhæng med andre byggeprojekter, fx nye altaner, adgang til uudnyttede loftrum eller etablering af en fælles tagterrasse.
Ofte giver disse tiltag beboerne i stueetagen og 1. sal øget interesse for elevatoren.

2. Vi finder den bedste løsning i fællesskab
Alevator.dk kommer til et uforpligtende møde på ejendommen, hvor vi sammen kigger på mulighederne for etablering af elevator.

Der findes tre muligheder for at etablere elevator:

– Elevator erstatter køkkentrappen
– Elevator indsættes i hovedtrappen
– Elevator placeres udenpå ejendommen

Når vi har kortlagt mulighederne i jeres ejendom, udarbejder vi et tilbud på den samlede opgave. Dette er naturligvis uforpligtende.

3. Beslutningen skal tages
I skal nu tage stilling til, om projektet skal gennemføres – typisk på et beboermøde og/eller en generalforsamling. Samtidig skal I have styr på finansiering og hvordan regningen skal deles.

Vi deltager gerne på mødet for at sikre, at alle spørgsmål bliver besvaret.
Har I indhentet flere tilbud, skal I blive enige om, hvilken leverandør, der skal udføre arbejdet.

4. Projektet skal beregnes og godkendes
Når I er blevet enige om elevatorløsningen og finansieringsformen, overlader I resten til os. Vi varetager projekteringsfasen og står for kontakten til myndighederne, herunder den endelige byggetilladelse.

Materialet til kommunen udarbejdes af vores egne arkitekter og ingeniører, der har stor erfaring med byggeprojekter i eksisterende boligejendomme.

5. Elevatoren skal bestilles og byggeriet gennemføres
Med en endelig byggetilladelse i hånden er vi klar til at bestille alle materialer hos vores producenter og leverandører. Selve bygningsarbejdet og etableringen af elevatoren tager ca. tre måneder.

Arbejdet udføres af vores egne håndværkere, der ud over deres faglige uddannelse er skolet til at styre projektet på byggepladsen med respekt for det liv, der samtidig leves i ejendommen.

6. Elevatoren tages i brug
I er nu klar til første tur med jeres nye elevator. Vi afleverer elevatoren og gennemgår alt det praktiske i forbindelse med den daglige brug.

Den lovpligtige service og vedligeholdelse varetages af Alevator.dk det første år efter aflevering. Herefter indgår I som forening en aftale direkte med et autoriseret servicefirma.

 

Skriv eller ring på 70 70 20 18 og hør om jeres muligheder for at indbygge elevator.

< Tilbage til nyhedsoversigt