< Tilbage til nyhedsoversigt

Elevatorer i ældre etageejendomme kan gøre byen tilgængelig for flere. Væksthuset, på Sundholmsvej har købt en elevator for at imødekomme de mange fysisk handicappede, som hidtil ikke har kunne anvende huset. Det kommer til at ændre alt, mener Væksthuset.

Der er travlt i Væksthuset på Amager, hvis opgave det er at hjælpe udsatte ledige videre ud på arbejdsmarkedet. Det har dog altid været en udfordring for fysisk handicappede at komme til Væksthuset, men det ændres nu. Væksthuset har nemlig valgt at købe og installere en elevator i huset, så der nu er adgang for alle.

”Vi blev enige om at forbedre vores handicapforhold og besluttede derefter at købe en elevator,” udtaler Jan Rasmussen, som er direktør i Væksthuset. ”Det kan lyde som en dyr udskrivning for huset, men slet ikke i betragtning af, hvad det giver os i forhold til de ledige, som førhen ikke har kunne besøge os. Det her kommer til at gøre en rigtig stor forskel.”

Alle skal føle sig velkomne
Før i tiden har konsulenterne fra Væksthuset måtte tage ud til folk for at afholde møder, og det har ofte ikke været den optimale løsning for nogen parter: ”De fleste vil jo gerne kunne komme ud til os, hvor vi trods alt kan yde den bedste service, og jeg er sikker på, at de gangbesværede nu vil føle sig meget imødeset ved, at vi har valgt at få en elevator,” fortæller Jan Rasmussen.

Det er Alevator.dk, der har installeret elevatoren, og de har ofte været ude for, at en installation som denne har en langt større betydning for folks liv, end man lige er klar over:

”Vi installerer en lang række elevatorer i byens ældre ejendomme, hvilket gør bygningerne egnede for alle – også de gangbesværede. Hos os samler vi hele projektet og sørger for alt – fra idé til færdig installeret elevator, så vi har gjort det langt nemmere for folk at få en elevator i dag. Og det er i sidste ende en gevinst for både beboere men også for kommunen,” udtaler direktør Peter Knudsen fra Alevator.dk, som er en del af Altan.dk.

Du kan se elevatoren på Sundholmsvej 34 – den er nemlig påsat ydersiden af huset.

< Tilbage til nyhedsoversigt