< Tilbage til nyhedsoversigt

Både i gamle og nye etagebygninger er det muligt at etablere elevator til gavn for ejendommens beboere og eventuelle erhvervsdrivende. I denne artikel giver vi dig et indblik i det gældende bygningsreglement for montering og brug elevatoren.

Bygningsreglementet for tilladelse til elevator siger blandt andet at:

– Opstillingen og brugen af elevatoren skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlig.
– Elevatorer, der skal fragte mennesker, skal overholde en række standardkrav for etablering, sikkerhed med mere.
– Ved tilladelse til elevator skal reglerne hos Sikkerhedsstyrelsen og andre Bygningsmyndigheder være overholdt.
– Inspektører skal teste elevatoren, før beboerne tager den i brug.
– Teknikere skal kunne komme til elevatorens skakt, drivmaskineri med mere samt gennemgå service og vedligeholdelse.
– De samme områder skal naturligvis være utilgængelige for uvedkommende, så der ikke kan ske ulykker.
– Elevatoren skal løbende efterses og vedligeholdes.

Få hjælp i forbindelse med tilladelse til elevator

Alevator.dk kan udarbejde skifteforslag, så beboerne kan se, hvordan det færdige projekt med etablering af elevator vil se ud, og hvor meget det vil koste. Samtidig har vi kompetencer inden for reglerne for tilladelse til elevator i eksisterende ejendomme, og det bygningsreglement der gør sig gældende.

Kommunen skal godkende tilladelse til elevator

Boligforeningen skal involvere kommunen i forbindelse med ønsket om at montere en elevator. Kommunen kan have yderligere krav og ændringer, inden projektet kan godkendes, og byggeriet kan gå i gang. Alevator.dk udarbejder et forprojekt for etableringen af elevator, som sendes til kommunen som en byggeansøgning.

Det er også værd at undersøge, om det er muligt at få økonomisk støtte til etablering af elevatoren. Tilskuddet kan eksempelvis komme fra byfornyelsesmidler. Alevator.dk udarbejder et hovedprojekt med tilbud for monteringen af elevator i ejendommen, hvorefter kontrakten med entreprenøren kan komme på plads, så arbejdet kan gå i gang.

Når tilladelsen til elevator er på plads, så kan de, der bor i opgangen, til gengæld glæde sig over en enklere hverdag og at lejligheden bliver mere værd, når de engang skal sælge. Desuden kan de lettere blive boende trods alderdom, dårlige led eller små børn, der skal op og ned. Så er det igen attraktivt at bo højt i ejendommen trods gangbesvær eller familieforøgelse.

Kontakt os hos Alevator.dk og få professionel rådgivning til at få styr på det bygningsreglement, der skal gennemgås i forbindelse med tilladelse til elevatorprojektet. Vi er med fra den første idé til service og eftersyn af den færdigmonterede elevator.

< Tilbage til nyhedsoversigt